Aktualności

CENTRUM ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE

UWAGA - KONCERT KONCERT KONCERT !!!

W dniu 25 kwietnia o godz. 18.00, na portalu YouTube, odbył się koncert naszych uczniów zorganizowany przez Centrum Artystyczno-Edukacyjne “ZG-Muzyk” oraz Centrum Kultury “MUZA”

Zapraszamy do obejrzenia !

 

 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE STUDIUM MUZYCZNEGO "ZG-MUZYK" !

W związku z trwającą epidemią koronawirusa prosimy rodziców o stosowanie się do poniższych wytycznych

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

  • Przekaż nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

  • Ważne! Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem.

  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.